Městská a obecní policie

OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.