Dětské domovy

Dětské centrum Sluníčko Liberec

Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku.

12 kmLiberec - Starý Harcov, Pekárkova 572/5

Dětský domov Semily

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme soutěže, hry a další společenský a kulturní akce.

Dětský domov Frýdlant

Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov a ZŠ Hamr na Jezeře

Zajištění výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov, ZŠ a školní jídelna Vrchlabí, Al. Jiráska

Vzdělávání a výchovná péče pro děti se závažnými poruchami chování ve věku do ukončení povinné školní docházky.

Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům od 3 do 18 let věku. Celková kapacita je 24 dětí.

Dětský domov, ZŠ a školní jídelna Dolní Lánov

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov a Školní jídelna Krnsko

Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Kapacita domova je 48 míst.