Mateřské školy

Neználek – dětská skupina

Neználek – dětská skupina

Dětská skupina je určena pro děti od 18 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. S kapacitou 12 dětí, což umožňuje individuální přístup k …

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Tadeáškovy jesličky

Tadeáškovy jesličky

Provozujeme jesle s nabídkou: kočárkové hlídání, hodinové hlídání i celodenní, svoz i rozvoz samozřejmostí. Personál je složený pouze ze zdravotnického personálu. Dochází k nám dentální hygienistka, fyzioterapeutka a další. Víkendy a svátky možno po domluvě.

MŠ Montessori Jablonec nad Nisou

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou aplikující metodu Marie Montessori. Školka se účastní projektu Šance pro vaše dítě a projektu "MŇAM".

Čtyřlístek

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu s kapacitou 24 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s průlezkami a pískovištěm.

ZŠ a MŠ Kořenov

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ Desná

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ Malá Skála

Provozujeme mateřskou školu pro 45 dětí s jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, besedy, karnevaly, tématické dny či sportovní soutěže.

MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého

Provozujeme mateřskou školu s bezbariérovým přístupem pro 56 dětí s vadami řeči a s tělesnými i mentálními vadami.

MŠ Jenišovice

Provoz mateřské školy rodinného typu pro 70 dětí s jídelnou. Pořádání různých akcí, besídek, výletů, karnevalů.

MŠ Tanvald

Mateřská škola pro 189 dětí s jídelnou a zahradou.

MŠ Zásada

Provoz mateřské školy venkovského typu pro 60 dětí. Součástí je jídelna, dramatický, počítačový, jazykový, hudební i výtvarný kroužek.

MŠ Plavy

Provozujeme mateřskou školu pro 50 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky vaření, logopedické prevence, hudební, pohybové, ekologické i angličtiny.

MŠ Železný Brod, Slunečná

Mateřská škola pro 130 dětí s jídelnou.

MŠ Pěnčín

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Rádlo

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou. Organizujeme vánoční besídky, mikulášskou nadílku, rozsvícení stromku, divadelní a hudební představení pro rodiče.

MŠ Maršovice

Mateřská škola pro 22 dětí s jídelnou.

MŠ Koberovy

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

MŠ Velké Hamry I.

Mateřská škola pro 80 dětí s jídelnou a zahradou zajišťuje plavecký a lyžařský výcvik a nabízí pohybový a sportovní kroužek i výuku anglického jazyka.

MŠ Smržovka

Mateřská škola pro 115 dětí s jídelnou.

Zdravá MŠ Desná

Dvoutřídní mateřská škola pro 83 dětí s jídelnou nabízí předplavecký a lyžařský výcvik, kroužek sportovních her a dětského aerobiku etikety a tanců.

MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

Mateřská škola pro 95 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako je pěvecký sbor, výtvarná dílna, flétna, keramika, angličtina i pohybovka.

MŠ Jablonec nad Nisou, Tichá

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky. K dispozici je zahrada s parkovou úpravou a dětským hřištěm.

MŠ Jablonec nad Nisou, Dolní

Provozujeme mateřskou školu pro 76 dětí s jídelnou. K dispozici máme zahradu. Pořádáme divadelní představení. Nabízíme keramický kroužek.

MŠ Jablonec nad Nisou, Josefa Hory

Mateřská škola pro 105 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky, anglického jazyka, výtvarné východy, flétny, tance i zpěvu. Pořádáme zájezdy.

MŠ Jablonec nad Nisou, Československé armády

Provozujeme mateřskou školu pro 67 dětí s jídelnou. K dispozici máme zahradu s dřevěnými průlezkami, houpačkami, klouzačkami, kotoučem a jinými prvky.

MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská

Provozujeme mateřskou školu pro 66 dětí s jídelnou. Součástí je školní zahrada s dřevěnými hracími prvky, skluzavkou či pískovištěm.

MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká

Provozujeme mateřskou školu pro 70 dětí s jídelnou. K dispozici máme členitou zahradu se vzrostlými stromy a prostory na hraní. Vedeme pěvecký kroužek.

MŠ Jablonec nad Nisou, Mechová

Mateřská škola pro 130 dětí se školní jídelnou. Součástí školy je zahrada. Nabízíme kroužek angličtiny.

Kapička

Provozujeme mateřskou školu se třemi třídami pro 55 dětí. Školku mohou navštěvovat děti s alergiemi či děti zdravotně oslabené. K dispozici je sauna.

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní

Mateřská škola pro 100 dětí. Organizujeme kurzy plavání, lyžování. Pořádáme exkurze, výlety, dětské dny, seznamovací akce společně s rodiči.

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova

Mateřská škola pro 60 dětí. Nabízíme zájmové aktivity, kroužek angličtiny, keramiky, plavání, turistické výlety a jiné.

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská

Čtyřtřídní mateřská škola pro 112 dětí pavilónového typu. Třídy jsou vybaveny hernou, ložnicí, příslušenstvím a šatnami. Školu obklopuje zahrada.

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná

Mateřská škola pro 75 dětí. Pořádáme turistické výlety, plavecký a lyžařský výcvik, sportovní dny a jiné.