Policie

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jablonec nad Nisou

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.