Soudy

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní státní zastupitelství Jablonec nad Nisou

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Semilech

Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

16 kmSemily - Podmoklice, Nádražní 25

Krajský soud v Ústí nad Labem

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

Okresní soud v Liberci

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní soud v Jičíně

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní státní zastupitelství Jičín

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.