Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy • okr. Jablonec nad Nisou a okolí

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Ústav se věnuje výzkumu ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury.

47 kmHolovousy 1 + pobočka

SEDIUM RD, s.r.o.

Vývoj imunosouprav Elisa pro stanovení alergenů v potravinách a škodlivin v životním prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin.

SELGEN, a.s.

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o.

Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin.

Česká akademie zemědělských věd

Formování strategie a stanovování priorit zemědělského výzkumu, tvorba a vyhodnocování zemědělských programů. Vydávání odborných časopisů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

98 kmPraha 5 - Motol, Za opravnou 4/4 + pobočky (28)
VÚMOP, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i.

Výzkumný ústav zodpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy, komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. Provádí rozbory půdy a vody, provozuje geoportál SOWAC-GIS, tvoří …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)