Studijní a vědecké knihovny

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 14:30)

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, architekturu, umění a stavitelství.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu o sklářství a textilním průmyslu, germaniku v českých zemích a regionální literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)