Domácí ošetřovatelská péče

Miroslava Kittelová

Poskytování pečovatelské a asistenční služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany v jejich přirozeném prostředí.

Ivana Humlová

Zajistíme ošetřovatelskou péči spojenou se sociální poradnou.