Záchranné služby

Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou

Nabídka hlídkové a záchranné činnosti, školení a příprava na zkoušky z první pomoci.

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,okres Jablonec nad Nisou

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Územní odbor Jablonec nad Nisou

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Horská služba České republiky,o.s.

Provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných.

Sbor dobrovolných hasičů Kokonín

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.