Pobočky Městská knihovna Železný Brod

Městská knihovna Železný Brod

Poskytování knihovnických služeb. Pořádání exkurzí a besed. K dispozici je veřejný internet.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Městské kino Železný Brod

Provozování městského kina pro 200 diváků. Konání koncertů, besed, přednášek, autorského čtení, divadelního představení, výstav a dalších.

MÚ Železný Brod - Odbor sociálních věcí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

MÚ Železný Brod - Odbor dopravy

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

MÚ Železný Brod - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

MÚ Železný Brod - Stavební úřad

Zajišťování stavebně právní činnosti města.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

MÚ Železný Brod - Odbor vnitřních věcí

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Železný Brod

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Živnostenský úřad Železný Brod

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)