Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

94 kmPraha 5 - Smíchov, Štefánikova 75/48 (4. patro)

JUDr. Zuzana Suchánková, advokátka

Zabýváme se generální praxí, neboli všemi obory práva. Za zmínku stojí především autorské právo, rodinné právo, občanské právo, pracovní a trestní právo. Jazykové zaměření na slovenštínu, ruštinu a polštinu.

JUDr. Ladislav Kožený, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného, bytového i pracovního práva.

Mgr. Daniel Šimánek, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

JUDr. Petr Wildt, Ph.D.

Poskytování právních služeb v oblastech obchodního, občanského, trestního, pracovního a mezinárodního práva.

JUDr. Jaroslav Poláček

Služby advokátní kanceláře zahrnují obchodní právo (založení společnosti s.r.o., majetkové vypořádání obchodních společností a další služby pro firmy), občanské právo (občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy), rodinné právo (rozvody, majetkové …

Mgr. Kamil Fotr, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo.

Mgr. Martin Krabec, advokát

Poskytuji obecné právní poradenství se zaměřením zejména na oblast civilního práva, nemovitostí, pracovněprávní a trestněprávní problematiky.

90 kmPraha - Michle, V Dolině 1533/1d

JUDr. Petra Ščasná

Nabízím právní služby se zaměřením na nezletilé děti, výživné, rozvody, společné jmění manželů a na trestní i přestupkové právo včetně ochrany osobnosti. Advokátní služby poskytuji také v anglickém a německém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Michal Pacovský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka

Poskytování právních služeb s důrazem na řešení sporů mimosoudní cestou a na preventivní zabezpečení právních vztahů.

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a rodinné právo, převody nemovitostí, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, konkurzy a likvidace. Dále zakládání, změny a rušení společností. Též v anglickém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Daniel Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Jaroslav Horký, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby a poradenství i v anglickém jazyce. Specializuji se na občanské, bytové(vlastnictví, nájemné), dědické a finanční právo, dále na cenné papíry, fúze a akvizice, daně, ústavní a obchodní právo i veřejné zakázky.

Mgr. Hana Horáková, advokátka

Advokátní kancelář, která se specializuje na rozvody a rodinné právo, a to nejen v případě sporného rozvodu, kdy protistrana právních služeb využívá.

JUDr. Věra Chandrycká

Poskytujeme právní služby – obchodní, občanské a dědické právo. Obchodní rejstřík a převody nemovitostí. Nabízíme daňové poradenství a zastupování – správa daní a finanční právo. Účetnictví a audit. Konkurzy a likvidace společností.

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer, s.r.o.

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

92 kmPraha - Vinohrady, Korunní 810/104 + pobočky (8)

Mgr. Daniela Houdková

Poskytování právních služeb se zaměřením na autorské a rodinné právo.

JUDr. Zdeněk Stejskal

JUDr. Zdeněk Stejskal

Nabídka komplexních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, rodinného, pracovního, bytového, správního práva.

Cunningham Roger, LL.M., advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva českého i německého, přičemž zastoupení naší kanceláří je možné před soudy obou států, zkušenosti máme i s řízením před soudy rozhodčími.

JUDr. Jana Zázvorková

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na byty, bytové, občanské a obchodní právo, společnosti a družstva.

MGR. BLANKA MÜLLER advokátní kancelář

Specializujeme se na právo nemovitostí, obchodní, rodinné, rozvody včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, právo pracovní, dědické, pojišťovací, trestní, sepisování smluv a stanovisek, vymáhání pohledávek. Právní služby …

Mgr. Jan Poláček, advokát

Mgr. Jan Poláček, advokát

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve …

JUDr. Lenka Jahelková

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, trestní a pracovní právo.

JUDr. Tomáš Kaiser

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na trestní a bankovní právo.

92 kmPraha - Nové Město, Havlíčkova 1682/15

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Marek Šimák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo.

Advokát a rozhodce - JUDr. Jaroslav Jenerál

Nabídka komplexních služeb advokáta a rozhodce se zaměřením na trestní, občanské právo a spornou agendu.

Mgr. Vladimír Hyský, advokát

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech práva či vymáhání pohledávek a dluhů legitimní cestou.

Mgr. Ladislav Pavlů, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. František Mészáros, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Pavel Dudák, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Miloš Červinka, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Ing. Regina Stránská, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na dražby, konkurz a vyrovnání, likvidace, občanské a obchodní právo.

JUDr. Lenka Patenidisová, advokátní kancelář

Poskytování právního poradenství.

92 kmPraha - Staré Město, Haštalská 1072/6

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Klára Alžběta Veselá Samková, Ph.D.

JUDr. Klára Alžběta Veselá Samková, Ph.D.

Nabídka služeb zaměřených na oblast ochrany lidských práv, ochrany osobnosti a spotřebitele, pracovní právo, rodinné a obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Marek Bukva

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Pavel Tuma, advokát

Zaměřuji se na občanské, obchodní, správní, rodinné a pracovní právo. Přednáším právní problematiku pro občanská sdružení, školy, obchodní společnosti, podnikatele a v rámci specializovaných vzdělávacích institucí.

JUDr. Adam Batuna, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a stavební právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

JUDr. Irena Paková, advokátka

Nabídka advokátních služeb se specializací na rodinné, občanské a pracovní právo.

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.